Author Archives: Ngọc Bình

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Văn Bằng 2 Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC năm 2023. Ngành GIÁO DỤC TIỂU HỌC và…

Hệ Vừa Học Vừa Làm Sư Phạm Toán – Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Đại-học-vừa-học-vừa-làm-sư-phạm-toán

TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Chương trình: Liên thông đại học, và Văn bằng 2 đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ VỪA HỌC VỪA LÀM NGÀNH SƯ…

Hệ Vừa Học Vừa Làm Ngành Giáo Dục Mầm Non – Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

vừa học vừa làm giáo dục mầm non đại học sư phạm tphcm

TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Chương trình: Liên thông ĐH, và ĐH cho người Tốt nghiệp THPT Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ VỪA HỌC VỪA LÀM NGÀNH…

Hệ Vừa Học Vừa Làm Ngành Giáo Dục Tiểu Học – Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

vừa học vừa làm ngành giáo dục tiểu học

TUYỂN SINH HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Chương trình: Liên thông ĐH, Văn bằng 2, và ĐH cho người Tốt nghiệp THPT Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ VỪA HỌC…

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Ngành Giáo Dục Tiểu Học – Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

văn bằng 2 giáo dục tiểu học - sư phạm tiểu học

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (SƯ PHẠM TIỂU HỌC), chi tiết nội dung tuyển sinh như sau:…

Liên Thông Sư Phạm Tin Học – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-Sư-Phạm-Tin-Học-Trường-Đại-Học-Sư-Phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM TIN HỌC năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh 2023 [Chính thức]

liên thông đại học sư phạm tiếng anh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH NĂM 2023 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2023. Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau: I. Thông tin chung: Ngành tuyển sinh và đào tạo:…

Đại Học Hệ Vừa Học Vừa Làm Cho Người Tốt Nghiệp THPT – Đại Học Sư Phạm TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM CHO ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) (Ngành: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm dành cho đối…

error: Content is protected !!