Author Archives: Trương Trâm

Tuyển Sinh Ngành Giáo Dục Tiểu Học – Hệ Đại Học Vừa Học Vừa Làm Cho Người Tốt Nghiệp THPT

tuyển sinh giáo dục tiểu học hệ vừa học vừa làm đại học sư phạm tphcm

TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM CHO ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC dành cho đối tượng tốt nghiệp THPT, cụ…

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Sư Phạm Toán – Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

văn bằng 2 sư phạm toán đại học sư phạm tphcm

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM TOÁN NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM TOÁN, chi tiết nội dung tuyển sinh như sau: I. Thông tin chung: Ngành tuyển sinh và…

Liên Thông Sư Phạm Sinh Học – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-Sư-Phạm-Sinh-Học-Đại-Học-Sư-Phạm-TPHCM

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM SINH HỌC năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư Phạm Địa Lý – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-Sư-Phạm-Địa-Lý-Trường-Đại-Học-Sư-Phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM ĐỊA LÝ năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Ngành Giáo Dục Thể Chất – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

ngành-giáo-dục-thể-chất-trường-đại-học-sư-phạm-tp-hồ-chí-minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành GIÁO DỤC THỂ CHẤT năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư Phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-sư-phạm-ngữ-văn-Trường-Đại-học-Sư-phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM NGỮ VĂN năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư Phạm Vật Lý – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

ngành-sư-phạm-vật-lý-trường-đại-học-sư-phạm-tp-hồ-chí-minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM VẬT LÝ năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Ngành Giáo Dục Tiểu Học Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-Giáo-Dục-Tiểu-Học-Trường-Đại-Học-Sư-Phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC / SƯ PHẠM TIỂU HỌC NĂM 2023 (Liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành GIÁO DỤC TIỂU HỌC / SƯ PHẠM TIỂU…

Liên Thông Ngành Giáo Dục Mầm Non Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-giáo-dục-mầm-non-Trường-Đại-học-Sư-Phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023 (Liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành GIÁO DỤC MẦM NON năm 2023. Thông tin tuyển sinh cụ thể như…

Văn Bằng 2 Sư phạm Toán Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2023

Văn Bằng 2 Sư Phạm Toán Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2023 Ngành Sư Phạm Toán là Ngành học như thế nào? Sư phạm Toán học là ngành học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các thông tin tổng hợp về ngành…

error: Content is protected !!