Category Archives: Tin tuyển sinh

Liên Thông Sư Phạm Địa Lý – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-Sư-Phạm-Địa-Lý-Trường-Đại-Học-Sư-Phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM ĐỊA LÝ năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Ngành Giáo Dục Thể Chất – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

ngành-giáo-dục-thể-chất-trường-đại-học-sư-phạm-tp-hồ-chí-minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành GIÁO DỤC THỂ CHẤT năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư Phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Ngành-sư-phạm-ngữ-văn-Trường-Đại-học-Sư-phạm-TP-Hồ-Chí-Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM NGỮ VĂN năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư Phạm Vật Lý – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

ngành-sư-phạm-vật-lý-trường-đại-học-sư-phạm-tp-hồ-chí-minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ NĂM 2023 (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học) Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành SƯ PHẠM VẬT LÝ năm 2023. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Thông tin…

Liên Thông Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh 2023 [Chính thức]

liên thông đại học sư phạm tiếng anh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH NĂM 2023 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh năm 2023. Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau: I. Thông tin chung: Ngành tuyển sinh và đào tạo:…

Những câu hỏi thường gặp của sinh viên Vừa làm vừa học

Hệ vừa học vừa làm là hình thức đào tạo dành cho những đối tượng tuy đã đi làm rồi nhưng vẫn mong muốn được học thêm để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn Hệ vừa học vừa làm là gì? Hệ vừa học vừa làm là hình thức đào tạo dành cho…

Văn Bằng 2 Sư phạm Toán Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2023

Văn Bằng 2 Sư Phạm Toán Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2023 Ngành Sư Phạm Toán là Ngành học như thế nào? Sư phạm Toán học là ngành học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các thông tin tổng hợp về ngành…

Liên thông Sư Phạm Hóa Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC NĂM 2023 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Sư phạm Hóa học năm 2023. Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau: I. Thông tin chung: Ngành tuyển sinh và đào tạo:…

Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị – Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Giáo viên Cốt cán là ai?

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NĂM 2023 Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Giáo dục Chính trị năm 2023. Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau: I. Thông tin chung: Ngành tuyển sinh và đào tạo:…

Tuyển Sinh Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2023

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2023 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học, cụ thể như sau: I. Thông tin chung: STT Ngành đào tạo Chương trình đào tạo Thời gian đào…

error: Content is protected !!