Toàn cảnh miễn thi, đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu. Sẽ phải thi tất cả các môn đã đăng ký. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Toàn cảnh miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2020

Theo Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. Của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố. Nêu rõ một số trường hợp thí sinh. Sẽ được miễn thi các bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đặc cách tốt nghiệp và bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020.

Để được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kì thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng kí dự thi.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Toàn cảnh miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2020
Toàn cảnh miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT 2020

Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố nêu rõ các trường hợp thí sinh được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp và bảo lưu kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!